Zielona energia w sercu Kociewia

Działanie: 
Małe projekty
Beneficjent: 
Grupa Prokultura
Gmina beneficjenta: 
Gmina Gniew
Miejsce realizacji: 
Ciepłe
Czas realizacji: 
2013
Koszt całkowity: 
22 634,00 zł
Wartość dofinansowania: 
18 000,00 zł
Nabór: 
2012 (jesień)

Celem projektu była wymiana wyeksploatowanego kotła na nowoczesny i ekologiczny kocioł z podajnikiem umożliwiający spalanie pelletu drzewnego/ekogroszku w budynku Gniewskiego Centrum Edukacji Ekologicznej.

Dodatkowym zadaniem realizowanym w powiązaniu z ekologicznym ogrzewaniem było zmniejszenie strat ciepła dzięki ociepleniu ścian zewnętrznych budynku.

Główne działania w projekcie:

  • Przygotowanie dokumentacji do zgłoszenia prac remontowo-budowlanych, złożenie dokumentów w Starostwie Powiatowym w Tczewie
  • Przygotowanie wstępnej listy materiałów i rozeznanie rynku – zapytania ofertowe skierowane zostały do lokalnych firm. Pod uwagę brano koszt materiałów, koszt ich transportu na miejsce realizacji inwestycji oraz dostępność i czas oczekiwania.
  • Prace rozpoczęły się od oczyszczenia ścian budynku i ich zagruntowania, zdemontowano parapety i opierzenia. Dokonano wymiany tych elementów na nowe. Następnie przystąpiono od docieplenia ścian budynku płytami styropianowymi. Kolejnym etapem było wykończenie i położenie tynku. Modernizacja kotłowni została w całości powierzona zewnętrznej firmie która dokonała demontażu starego kotła i zamontowała kocioł na pellet/ekogroszek wraz z dostosowaniem istniejącej instalacji i próbnym rozruchem.