Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie Spotkania sieciowego dla wnioskodawców i beneficjentów programu Leader

LGD Wstęga Kociewia w ramach rozpoznania rynku zaprasza do składania ofert na:

Przeprowadzenie Spotkania sieciowego dla wnioskodawców i beneficjentów programu Leader (działanie małe projekty) z obszaru LSR.

Zakres zadania:

  • Ocena procedury wyboru operacji do dofinansowania
  • Ocena stosowanych dokumentów
  • Ponadto moderowanie dyskusji i wzmacnianie motywacji do podejmowania wspólnych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Data szkolenia- III-cia dekada maja 2014

Czas szkolenia - 6 godzin

Miejsce szkolenia: obszar LSR

Wymagania: znajomość Programu Leader, znajomość Procedury wyboru operacji do dofinansowania, znajomość partnerów LGD.

Oferty zawierające: cenę brutto, program szkolenia oraz informację o spełnianiu wymagań należy składać pocztą elektroniczną lub osobiście w Biurze LGD do dnia 16.05.2014.

LGD Wstęga Kociewia nie zwraca kosztów dojazdu do miejsca przeprowadzenia szkolenia.

Szczegółowych informacji udziela Biuro LGD.