Zakup koparko-ładowarki celem wynajmu

Działanie: 
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Beneficjent: 
Krzysztof Nagórski
Gmina beneficjenta: 
Gmina Pelplin
Miejsce realizacji: 
Rożental
Czas realizacji: 
październik 2013
Koszt całkowity: 
248 450,00 zł
Wartość dofinansowania: 
84 500,00 zł
Nabór: 
2012 (jesień)

W ramach projektu zakupiono koparko-ładowarkę JCB 3CX, w celu wynajmu, co ma korzystnie wpłynąć na wzrost dochodu z prowadzonej działalności pozarolniczej.

Jest to maszyna wielofunkcyjna, z napędem 4x4, która może być wykorzystywana m.in. przy pracach remontowo-budowlanych, przygotowaniu terenu pod budowę, przy pracach związanych z rowami melioracyjnymi, a także na dostarczaniu materiałów na duże wysokości.

W ramach prowadzonej działalności istnieje możliwość wypożyczania maszyny do wykorzystania z własną obsługą, co korzystnie wpływa na konkurencyjność podmiotów działających na terenie LGD.