Zakup i udostępnianie społeczności lokalnej letniego miasteczka plenerowego w gminie Morzeszczyn

Działanie: 
Małe projekty
Beneficjent: 
Gmina Morzeszczyn
Gmina beneficjenta: 
Gmina Morzeszczyn
Miejsce realizacji: 
Morzeszczyn
Czas realizacji: 
maj 2013 - kwiecień 2014
Koszt całkowity: 
20 575,25 zł
Wartość dofinansowania: 
13 360,00 zł
Nabór: 
2013 (wiosna)

Projekt polegał na zakupie trzech namiotów plenerowych z nadrukiem promocyjnym, 20 ławek oraz 4 przenośnych stołów. Ideą przedsięwzięcia jest udostępnianie wyposażenia aktywnym mieszkańcom i organizacjom.

W ramach operacji zakupiono namiot o wymiarach 8x4 m z nadrukiem na ścianach; dwa namioty 3x3 m z nadrukiem na ścianach. Na namiotach widnieją nadruki promujące gminę Morzeszczyn oraz haft kociewski.  W ramach operacji zakupiono ponadto 20 ławek typu parkowego oraz 4 stoły cateringowe. Założeniem projektu jest również bezpłatne udostępnianie zakupionych sprzętów lokalnej społeczności podczas imprez plenerowych, tj. np. kołom gospodyń wiejskich, ośrodkowi kultury, wystawcom, twórcom ludowym itp.