Zagospodarowanie terenu przy kąpielisku we wsi Półwieś

Działanie: 
Odnowa i rozwój wsi
Beneficjent: 
Gmina Gniew
Gmina beneficjenta: 
Gmina Gniew
Miejsce realizacji: 
Półwieś
Czas realizacji: 
wrzesień 2014 - marzec 2015
Koszt całkowity: 
100 779,16 zł
Wartość dofinansowania: 
43 000,00 zł
Nabór: 
2014

W ramach projektu zagospodarowano teren przy kąpielisku gminnym we wsi Półwieś. Zakres prac obejmował wykonanie placu zabaw, wiaty drewnianej, zagospodarowania terenu i ogrodzenia jego, jak również odnowione zostały już istniejące elementy.

Zakres prac obejmował następujące elementy:

  • Wykonanie placu zabaw, w tym: huśtawka wagowa, huśtawka podwójna, bujak rekin, regulamin placu zabaw
  • Budowa wiaty drewnianej o wymiarach 12x8 m, placu pod wiatą o wymiarach 15x10 m utwardzony kostką
  • Wyposażenie wiaty w stoły drewniane wraz z ławkami
  • Zagospodarowanie terenu, w tym: utwardzenie kostką brukową terenu 42m2, montaż ławek drewnianych, montaż betonowych koszy na śmieci, montaż stojaka na rowery, budowa grilla, nasadzenie iglaków, wykonanie ogrodzenia oraz remont i konserwacja istniejących elementów.