Zabawa przez serce sposobem na rekreację i integrację

Działanie: 
Małe projekty
Beneficjent: 
Fundacja Wieloprofilowego Usprawniania OD NOWA
Gmina beneficjenta: 
Gmina Tczew
Miejsce realizacji: 
Turze
Czas realizacji: 
marzec 2011 - lipiec 2012
Koszt całkowity: 
16 330,00 zł
Wartość dofinansowania: 
10 000,00 zł
Nabór: 
2011 (wiosna)

Projekt polegał na dostarczeniu dzieciom, ich rodzicom oraz opiekunom nowego lepszego sposobu radzenia sobie w sytuacjach trudnych, umiejętności nawiązywania dobrych relacji ze wszystkimi co niechybnie wpłynie na poprawę jakości życia, gdyż podniosło poczucie własnej wartości i pewności siebie uczestniczących w projekcie osób.

Główne działania w projekcie:

  • Przeszkolenie 4 animatorów Original Play, którzy następnie uczestniczyli w warsztatach dla dzieci
  • Przeprowadzenie ponad 100 warsztatów z 9 grupami dzieci z Zespołu Kształcenia i Wychowania w Turzu - w zajęciach w sumie wzięło udział 172 dzieci w wieku 5 do 13 lat
  • Dwudniowe szkolenie Original Play dla rodziców, nauczycieli i opiekunów dzieci biorących udział w projekcie; celem szkolenia było danie narzędzi osobom dorosłym, aby doświadczenie Zabawy przez Serce mogło trwać w domach i środowiskach życia uczestników projektu jak najdłużej
  • Zabawa przez Serce doskonale sprzyja integracji społecznej oraz sprawia, że uczestnicy takiej zabawy są zrelaksowani i rozruszani fizycznie