Za nami Festiwal Kulturalny Księga ksiąg

Festiwal Kulturalny Księga ksiąg już za nami. Aż trudno uwierzyć, że po wielu miesiącach pracowitej organizacji jest już po wszystkim. We współpracy z Fundacją Pelplińska Księga Gutenberga w dniu 13 września 2014 roku w sobotę w godzinach od 10:00 do 18:00 odbywał się na terenie Biblioteki Diecezjalnej Festiwal Kulturalny Księga ksiąg. Była to pierwsza edycja tego nowego przedsięwzięcia. Podstawowym celem wydarzenia było propagowanie czytelnictwa, podniesienie wiedzy z zakresu kultury oraz przybliżenie mieszkańcom Pelplina Biblioteki Diecezjalnej, poprzez pokazanie, że nie jest to gmach otwarty wyłącznie dla osób duchownych, ale także dla zwykłych ludzi.

Dla uczestników Festiwalu przygotowano szereg atrakcji. Wśród nich znalazły się projekcje filmów o tematyce biblijnej, wystawa fotograficzna pokazująca podróże szlakami Świętego Jakuba, ekspozycja inkunabułów, liczne stanowiska warsztatowe, które cieszyły się wielkim zainteresowaniem przybyłych, takie jak: papier czerpany, skryptorium, zdobienie ksiąg, barwienie papieru, druk metodą Gutenberga, warsztaty garncarskie itp. Oprócz tego odbyła się konferencja naukowa, w ramach której wygłoszono prelekcję na temat życia Jana Gutenberga oraz wykład o pelplińskim egzemplarzu Biblii Gutenberga. Kolejną z licznych atrakcji przygotowanych przez organizatorów były występy historyczno – edukacyjne. Wszyscy chętni mogli poczęstować się średniowieczną przekąską, czyli podpłomykami. Dla zainteresowanych umożliwiono zwiedzanie Muzeum Diecezjalnego oraz Katedry Pelplińskiej. Wydarzeniom towarzyszyły koncerty muzyczne. Na scenie pojawiła się Tczewska Formacja Szantowa, a następnie zespół ewangelizacyjny Na cały głos. Gwiazdą wieczoru była Dorota Osińska – Bilska, której na gitarze grał Paweł Stankiewicz. Wydarzenie można podsumować jako udane i z wolą kontynuacji w kolejnych latach.