Śmieci segregowanie zamiast ich spalanie

Działanie: 
Małe projekty
Beneficjent: 
Powiat Tczewski
Gmina beneficjenta: 
Spoza obszaru LGD
Miejsce realizacji: 
Obszar LSR
Czas realizacji: 
listopad 2013 - listopad 2014
Koszt całkowity: 
25 426,70 zł
Wartość dofinansowania: 
19 760,96 zł
Nabór: 
2012 (jesień)

Ideą przedsięwzięcia była realizacja pięciu plenerowych pikników edukacyjnych mających na celu promowanie pozytywnej postawy odnośnie segregacji odpadów, upowszechnienie wiedzy na temat korzyści płynących z recyklingu surowców wtórnych oraz zagrożeń związanych ze spalaniem śmieci.

Operacja realizowana na terenie pięciu gmin powiatu tczewskiego należących do obszaru LSR tj. gminy Morzeszczyn, w miejscowości Lipia Góra, gminy  Gniew, Pelplin, Subkowy oraz gminy Tczew, w miejscowości Turze. Przedsięwzięcia edukacyjne miały formę edukacyjnych pikników ekologicznych, których tematem przewodnim były surowce wtórne i pozytywne przykłady ich powtórnego zastosowania.
Podczas realizacji pikników ekologicznych przeprowadzono animacje i konkursy, które zostały zorganizowane w oparciu o wykorzystanie makulatury, kartonów, puszek czy nakrętek od butelek PET. Przygotowano kolorowe śmietniki wraz z informacjami jakie odpady należy w nich gromadzić. Podczas pikników przeprowadzono  badanie ankietowe dot. recyklingu oraz konkurs wiedzy ekologicznej. Uczestnicy pikników otrzymali gadżety promocyjne w postaci przypinek, długopisów tekturowych, kubków z hasłami nt. recyklingu, kalendarzy ekologicznych oraz płóciennych toreb.
Edukacja mieszkańców obszaru LSR nt. właściwego postępowania z odpadami wpłynęła pozytywnie na polepszenie jakości życia, poprzez zwiększenie świadomości dbania o środowisko, segregacji odpadów w życiu codziennym oraz poszerzenie wiedzy nt. recyklingu i zagrożeń związanych ze spalaniem śmieci.