Rowerowy Pelplin – budowa parkingów rowerowych

Działanie: 
Małe projekty
Beneficjent: 
Fundacja Jedynka Dzieciom
Gmina beneficjenta: 
Gmina Pelplin
Miejsce realizacji: 
Pelplin, Rożental
Czas realizacji: 
2013
Koszt całkowity: 
20 312,68 zł
Wartość dofinansowania: 
16 278,46 zł
Nabór: 
2012 (jesień)

Budowa parkingów rowerowych w Pelplinie i Rożentalu wpływa na poprawę jakości infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w gminie przyczynia się do popularyzacji roweru jak środka komunikacji krótkodystansowej i rekreacji.

W ramach realizacji zadania wykonano parkingi rowerowe w trzech lokalizacjach na terenie gminy Pelplin:

  • Rożental - przy nowopowstałym Skateparku, jednocześnie przy popularnym szlaku pieszym i rowerowym prowadzącym do Lasu Bielawskiego. Przygotowano teren oraz zamontowano 10 stanowisk na rowery.
  • Pelplin  przy Zespole Kształcenia i Wychowania. W tym obiekcie znajdują się schronisko młodzieżowe, a w otoczeniu kompleks boisk sportowych, hala sportowa, biblioteka publiczna oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Stworzono tu 40 stojaków na rowery oraz oznakowanie informacyjne.
  • Pelplin  w centralnym punkcie miasta w okolicy Urzędy Gminy - odwiedzanym zarówno przez turystów jak i mieszkańców. Przy  istniejącym parkingu samochodowym umiejscowiono 10 stanowisk dla rowerów.