Rada Programowa

To organ nietypowy dla organizacji pozarządowych. Został utworzony ze względu na wymagania Programu Leader. Jest to swoista Komisja Grantowa.

Rada jest organem decyzyjnym Lokalnej Grupy Działania; liczy od 12 do 28 członków; kadencja trwa 4 lata.

Do wyłącznej kompetencji Rady należy podejmowanie decyzji dotyczących wyboru operacji, które mają zostać objęte dofinansowaniem w ramach wdrażania lokalnej strategii rozwoju dla obszaru LGD Wstęga Kociewia.

 

Charakterystyka członków Rady Programowej – w kadencji 2011-2014:
 

Lp. Imię i nazwisko członka Nazwa partnera, którego przedstawicielem jest członek Gmina, którą członek reprezentuje Sektor, którego przedstawicielem jest członek
1. Krzysztof Grzesiak Bank Spółdzielczy w Tczewie Subkowy gospodarczy
2. Krystyna Gierszewska Nie dotyczy (osoba prywatna) Pelplin społeczny
3. Konstanty Lewiński Nie dotyczy (osoba prywatna) Morzeszczyn społeczny
4. Agnieszka Czerwińska Gmina Pelplin Pelplin publiczny
5. Ewa Wojszko Nie dotyczy (osoba prywatna) Tczew społeczny
6. Piotr Laniecki Gmina Morzeszczyn Morzeszczyn publiczny
7. Karolina Liebrecht Gmina Tczew Tczew publiczny
8. Joanna Olszewska Gmina Gniew Gniew publiczny
9. Magda Tkaczyk Nie dotyczy (osoba prywatna) Morzeszczyn społeczny
10. Krzysztof Urban Stowarzyszenie Centrum Aktywnych - Gniew Gniew społeczny
11. Monika Piekarska Nie dotyczy (osoba prywatna) Morzeszczyn społeczny
12. Kazimierz Gregorkiewicz Nie dotyczy (osoba prywatna) Gniew społeczny
13. Dorota Nawój Gmina Subkowy Subkowy publiczny
14. Kamila Guz Nie dotyczy (osoba prywatna) Subkowy społeczny
15. Tomasz Lemka AN- System FH-U Pelplin gospodarczy
16. Helena Szustka-Maciejewska Gospodarstwo Agroturystyczne Krystian Maciejewski Gniew gospodarczy
17. Michał Ciecholewski Nie dotyczy (osoba prywatna) Tczew społeczny
18. Łukasz Chmielecki Ochotnicza Straż Pożarna w Wielkim Garcu Pelplin społeczny
19. Mirosława Wolfahrt Nie dotyczy (osoba prywatna) Pelplin społeczny
20. Anna Kata Nie dotyczy (osoba prywatna) Tczew społeczny