Przebudowa i adaptacja budynku dawnej szkoły w Gorzędzieju

Działanie: 
Odnowa i rozwój wsi
Beneficjent: 
Gmina Subkowy
Gmina beneficjenta: 
Gmina Subkowy
Miejsce realizacji: 
Gorzędziej
Czas realizacji: 
kwiecień - wrzesień 2014
Koszt całkowity: 
836 869,40 zł
Wartość dofinansowania: 
297 618,00 zł
Nabór: 
2013 (wiosna)

Budynek usytuowany jest od strony ul. Tczewskiej w Gorzędzieju.  W przeszłości posiadał funkcję oświatową . Obecnie większa część parteru zajmują pomieszczenia usług kultury oraz obsługi turystyki i rekreacji. 
W ramach małej architektury terenu zostały wykonane miejsca postojowe dla rowerów i samochodów osobowych.

W zakresie przebudowy znalazły się między innymi  prace budowlane:

  • wykonano schody zewnętrzne oraz poszerzono  fosy od strony północnej,
  • wykonano  elewację oraz wymianę pokrycia dachowego,
  • wykonano balustrady przy schodach, na murze oporowym oraz daszki nad wejściami,
  • zamontowano podnośnik dla osób niepełnosprawnych,
  • wymieniono stolarkę okienną i drzwiową,
  • wymieniono  oświetlenie.