Promocja Kociewskich Tras Rowerowych

Działanie: 
Małe projekty
Beneficjent: 
Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE
Gmina beneficjenta: 
Gmina Tczew
Miejsce realizacji: 
Toruń, Inowrocław, Grudziądz, Bydgoszcz, Gdańsk, Tczew, Starogard Gdański, Świecie
Czas realizacji: 
czerwiec 2014 – sierpień 2014
Koszt całkowity: 
48 134,59 zł
Wartość dofinansowania: 
30 000,00 zł
Nabór: 
2013 (jesień)

Celem projektu była promocja lokalnego produktu turystycznego w postaci szlaków rowerowych, bazujących na lokalnych walorach przyrodniczych, kulturowych i historycznych Kociewia.

Projekt obejmował swoim zakresem trzy zasadnicze grupy działań:

  1. Promocja „road show” walorów Kociewia. Promocja była przeprowadzona w 8 wybranych miastach środkowo - zachodniej części kraju: Toruniu, Inowrocławiu, Grudziądzu, Bydgoszczy, Gdańsku, Tczewie, Starogardzie Gdańskim, Świeciu. Sednem podjętych działań promocyjnych był objazd specjalnie przygotowanym w tym celu busem (oklejonym w materiał promujący Kociewie) i postój w centrach wymienionych miast w celu promocji walorów naturalnych i historycznych na bazie propagowania kociewskich tras rowerowych. Projekt obejmował 1-dniowy pobyt w każdym z miast i aktywną, całodniową promocję Kociewia poprzez rozdawanie materiałów promocyjnych oraz bezpośrednie informowanie o posiadanych walorach. Do obsługi stoiska promocyjnego przewidziano zatrudnienie 3 osób posiadających wiedzę o atrakcjach Kociewia.
  2. Przygotowanie materiałów promocyjnych. Na potrzeby propagowania posiadanych walorów naturalnych i historycznych projekt przygotowano materiały informacyjno - promocyjne o szlakach rowerowych i miejscach - atrakcjach dziedzictwa naturalnego i kulturowego - które te szlaki łączą. Operacja w tym zakresie obejmowała przygotowanie folderów - przewodników po trasach rowerowych w ilości 4 tys. szt. oraz 4 serii map w ilości w sumie 16 tys. szt. (po 4 tys. szt. każda seria), które w sumie obejmowały przebieg tras na całym terenie LGD Wstęga Kociewia. Ponadto ważnym elementem działania było opracowanie śladów GPS szlaków rowerowych, które zostały ujęte zarówno w wydanych materiałach drukowanych, jak i na rozbudowanej stronie internetowej o szlakach rowerowych na terenie LGD.
  3. Promocja Kociewia w internecie. Działanie obejmowało promocję walorów Kociewia w Internecie, w tym przede wszystkim rozbudowanie strony internetowej dotyczącej szlaków rowerowych Kociewia www.rowery.kociewie.eu oraz promocję szlaków rowerowych w mediach społecznościowych oraz na innych stronach internetowych.