Projekt Wespa – murale całe w haftach kociewskich

Działanie: 
Małe projekty
Beneficjent: 
Gmina Morzeszczyn
Gmina beneficjenta: 
Gmina Morzeszczyn
Miejsce realizacji: 
Gmina Morzeszczyn (Królów Las, Dzierżążno, Kierwałd, Lipia Góra, Borkowo, Rzeżęcin)
Czas realizacji: 
październik 2012 - listopad 2013
Koszt całkowity: 
24 185,00 zł
Wartość dofinansowania: 
17 600,00 zł
Nabór: 
2012 (jesień)

Celem operacji jest kultywowanie miejscowych tradycji, rozpowszechnianie świadomości regionalnej poprzez umieszczenie na świetlicach wiejskich murali inspirowanych haftem kociewskim.

Główne działania w projekcie

  • Najważniejsze działanie polegało na wymalowaniu ścian zewnętrznych sześciu świetlic wiejskich w murale, których motywem przewodnim jest haft kociewski. Wszystkie świetlice są własnością Gminy Morzeszczyn. Znajdują się one w następujących miejscowościach: Kierwałd, Borkowo, Rzeżęcin, Królów Las, Lipia Góra, Dzierżążno. Jedynym narzuconym warunkiem podczas tworzenia  murali był fakt, by murale prezentowały wzornictwo, ornamentykę i elementy haftu kociewskiego autorstwa Marii Wespa z Morzeszczyna.
  • Kolejnym elementem realizacji projektu był druk kalendarza na rok 2014.  To kalendarz, w którym ilustracje na kartach stworzyły fotografie przedstawiające wykonane na świetlicach murale.
  • Ostatnim z działań projektowych była organizacja imprezy promocyjnej na podsumowanie realizacji projektu. Zadaniem imprezy była promocja projektu oraz lokalnych walorów gminy Morzeszczyn jakimi są historia i tradycje haftu kociewskiego wywodzącego się w Morzeszczyna. Impreza odbyła się  w świetlicy wiejskiej w Lipiej Górze.