Projekt „LABRIS” - warsztaty muzyczne dla chóru oraz I Przegląd Chórów Pomorskich

Działanie: 
Małe projekty
Beneficjent: 
Gminny Ośrodek Kultury w Morzeszczynie
Gmina beneficjenta: 
Gmina Morzeszczyn
Miejsce realizacji: 
Dzierżążno
Czas realizacji: 
czerwiec 2013 - październik 2014
Koszt całkowity: 
13 328,70 zł
Wartość dofinansowania: 
10 512,00 zł
Nabór: 
2013 (wiosna)

Projekt „LABRIS” to przeprowadzenie warsztatów muzycznych dla chóru, zakup strojów oraz organizacja I Przeglądu Chórów Pomorskich.

Główne działania w projekcie to:

  • Promocja projektu i idei śpiewu chóralnego.
  • Warsztaty wokalne dla chóru pod okiem instruktora – dyrygenta, które odbyły się  w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznie – łącznie przeprowadzono 22 spotkania dla 20. osób.
  • Zakup strojów i teczek z herbem gminy oraz nazwą chóru. 
  • „I Przegląd Chórów Pomorskich dla amatorskich chórów dziecięcych, młodzieżowych i dorosłych” zorganizowano dnia 11 października 2014 roku w Kościele pw. Św. Jakuba w Dzierżążnie (W przeglądzie uczestniczyło 10 chórów).
  • Podsumowaniem projektu było nagranie płyty promocyjnej w Studiu Nagrań z wybranymi utworami chórów.