LGD Wstęga Kociewia w ramach rozpoznania rynku zaprasza do składania ofert na Przeprowadzenie szkolenia i warsztatów dla członków organów LGD

LGD Wstęga Kociewia  w ramach rozpoznania rynku zaprasza do składania ofert na Przeprowadzenie szkolenia i warsztatów dla członków organów LGD związanych z "Przygotowaniem zespołu  do opracowania LSR  dla obszaru LGD Wstęga Kociewia na lata 2014-2020”.

Zakres zdania:

LGD Wstęga Kociewia w ramach rozpoznania rynku zaprasza do składania ofert na druk broszury „Księga dokonań Leadera”

LGD Wstęga Kociewia w ramach rozpoznania rynku zaprasza do składania ofert na druk broszury „Księga dokonań Leadera”  (tytuł roboczy).

Jest to wydawnictwo promujące dokonania LGD Wstęga Kociewia w ramach programu Leader.

LGD Wstęga Kociewia w ramach rozpoznania rynku zaprasza do składania ofert na opracowanie graficzne broszury „Księga dokonań Leadera”

LGD Wstęga Kociewia w ramach rozpoznania rynku zaprasza do składania ofert na opracowanie graficzne broszury „Księga dokonań Leadera” (tytuł roboczy)

Jest to wydawnictwo promujące dokonania LGD Wstęga Kociewia i jej Beneficjentów oraz Partnerów w ramach programu Leader.

LGD Wstęga Kociewia w ramach rozpoznania rynku zaprasza do składania ofert na: "Rekonstrukcję zagrody z czasów biblijnych"

LGD Wstęga Kociewia w ramach rozpoznania rynku zaprasza do składania ofert na: "Rekonstrukcję zagrody z czasów biblijnych"

W zakres zdania wchodzi:
1. rekonstrukcja namiotu nomadów wraz z obsadą
2. rekonstrukcja "kuchni" wraz z obsadą
3. rekonstrukcja warsztatu tkackiego wraz z obsadą
4. rekonstrukcja warsztatu garncarskiego wraz z obsadą
5. rekonstrukcja warsztatu rymarskiego wraz z obsadą
6. rekonstrukcja warsztatu kowalskiego wraz z obsługą

LGD dopuszcza niewielkie zmiany w zakresie zakresu zadania

LGD Wstęga Kociewia w ramach rozpoznania rynku zaprasza do składania ofert na: "Sporządzenie Raportu końcowego z realizacji LSR dla obszaru LGD Wstęga Kociewia"

LGD Wstęga Kociewia w ramach rozpoznania rynku zaprasza do składania ofert na:
"Sporządzenie Raportu końcowego z realizacji LSR dla obszaru LGD Wstęga Kociewia"

W zakres zadania wchodzi:
1. Zbadanie realizacji wskaźników zawartych w LSR, w tym badania ankietowe
2. Dokonanie syntetycznej oceny realizacji zadań LGD wynikających z zawartych umów (umowa "ramowa" i "Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja)
3. Sporządzenie papierowej i elektronicznej wersji Raportu

LGD Wstęga Kociewia w ramach rozpoznania rynku zaprasza do składania ofert na: "Opracowanie koncepcji LSR dla obszaru LGD Wstęga Kociewia na lata 2014-2020"

LGD Wstęga Kociewia w ramach rozpoznania rynku zaprasza do składania ofert na:
"Opracowanie koncepcji LSR dla obszaru LGD Wstęga Kociewia na lata 2014-2020"

W zakres zadania wchodzi:
1. Badanie potrzeb społecznych, w tym organizacja co najmniej 7 spotkań konsultacyjnych z przedstawicielami sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego,
2. Określenie optymalnych kierunków rozwoju;
3. Określenie optymalnych obszarów dla projektów współpracy
4. Określenie założeń planu komunikacji
5. Sporządzenie papierowej i elektronicznej wersji koncepcji

LGD Wstęga Kociewia w ramach rozpoznania rynku zaprasza do składania ofert na: "Rekonstrukcję zagrody z czasów biblijnych"

LGD Wstęga Kociewia w ramach rozpoznania rynku zaprasza do składania ofert na: "Rekonstrukcję zagrody z czasów biblijnych"

W zakres zdania wchodzi:

  1. rekonstrukcja namiotu nomadów wraz z obsadą
  2. rekonstrukcja "kuchni" wraz z obsadą
  3. rekonstrukcja warsztatu tkackiego wraz z obsadą
  4. rekonstrukcja warsztatu garncarskiego wraz z obsadą
  5. rekonstrukcja warsztatu rymarskiego wraz z obsadą

LGD dopuszcza niewielkie zmiany w zakresie zakresu zadania

Miejsce realizacji zdania - Pelplin, woj. pomorskie

LGD Wstęga Kociewia w ramach rozpoznania rynku zaprasza do składania ofert na: „Wykonanie ilustracji ryb słodkowodnych”

LGD Wstęga Kociewia w ramach rozpoznania rynku zaprasza do składania ofert na: „Wykonanie ilustracji ryb słodkowodnych” do broszury promocyjnej „Wędkarz kociewski” (tytuł roboczy).

Jest to wydawnictwo promujące walory turystyczne i przyrodnicze obszaru LGD Wstęga Kociewia, adresowane do osób zainteresowanych aktywnym wypoczynkiem, zwłaszcza wędkarstwem. Format wydawnictwa A5.

LGD Wstęga Kociewia w ramach rozpoznania rynku zaprasza do składania ofert na: Druk broszury „Wędkarz kociewski” (tytuł roboczy)

LGD Wstęga Kociewia w ramach rozpoznania rynku zaprasza do składania ofert na: Druk broszury „Wędkarz kociewski” (tytuł roboczy)

Jest to wydawnictwo promujące walory turystyczne i przyrodnicze obszaru LGD Wstęga Kociewia, adresowane do osób zainteresowanych aktywnym wypoczynkiem, zwłaszcza wędkarstwem.

Zaproszenie do składania ofert wynajem 2 namiotów ekspozycyjnych na min. 100 osób każdy

LGD Wstęga Kociewia jako współorganizator zadania „Majówka kwitnących jabłoni” w ramach rozpoznania rynku,  zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania:
Wynajem 2 namiotów ekspozycyjnych na min. 100 osób każdy

Planowany termin realizacji inwestycji:  11 maj  2014.
Miejsce realizacji  inwestycji: Malenin, gmina Tczew
Przeznaczenie namiotów: prowadzenie działań ekspozycyjnych, promocyjnych i gastronomicznych

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania: Nadzór nad budową oznakowania i pit-stopów.

LGD Wstęga Kociewia jako koordynator projektu współpracy pt. Oznakowanie spławnego odcinka rzeki Wierzycy (OSORW), w ramach rozpoznania rynku,  zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania: Nadzór nad budową oznakowania i pit-stopów.

Planowany termin realizacji inwestycji:  maj- czerwiec 2014.
Miejsce realizacji  inwestycji: obszar LGD Wstęga Kociewia,  LGD Chata Kociewia

Zapytanie ofertowe na wykonanie inwestycyjnej części projektu "Oznakowanie spławnego odcinka rzeki Wierzycy"

LGD jako partner wiodący projektu współpracy pt.: "Oznakowanie spławnego odcinka rzeki Wierzycy (OSORW)" zaprasza zaintreresowane podmioty do składania propozycji wykonania inwestycyjnej części projektu.

Poniżej przedstawiamy dokumenty z opisem zadania.