Nizina Walichnowska: Z tradycjami i ekologicznie, atrakcyjna turystycznie!

Działanie: 
Małe projekty
Beneficjent: 
Stowarzyszenie Centrum Aktywnych Gniew
Gmina beneficjenta: 
Gmina Gniew
Miejsce realizacji: 
Nizina Walichnowska
Czas realizacji: 
2010
Koszt całkowity: 
23 333,26 zł
Wartość dofinansowania: 
15 206,38 zł
Nabór: 
2009

Projekt zakładał promocję Niziny Walichnowskiej jako miejsca atrakcyjnego turystycznie oraz budowę małej infrastruktury turystycznej.

Główne działania w projekcie:

  • Realizacja warsztatów edukacyjnych w świetlicach wiejskich w miejscowościach Wielkie Walichnowy, Kuchnia, Polskie Gronowo. Pierwsze warsztaty odbyły się w świetlicach i polegały na wykonywaniu prac plastycznych, w tym figurek gipsowych i czekoladowych oraz wykonywanie tzw. papieru czerpanego. Drugie warsztaty to wyjścia w teren, podczas których uczestnicy dokonywali obserwacji flory i fauny, szczególnie ptaków wodnych na Wiśle z wykorzystaniem lunety, oraz uczyli się rozpoznawać podstawowe gatunki roślin i zwierząt występujących w okolicy. W sumie przeprowadzono 6 warsztatów dla dzieci i młodzieży.
  • Ogłoszono konkurs plastyczny pod hasłem: "Piękna jest moja okolica" dla mieszkańców Niziny Walichnowskiej, który został rozstrzygnięty podczas festynu rodzinnego.
  • Utworzenie podstrony internetowej na www.gcee.pl.
  • Wykonanie i montaż małej infrastruktury turystycznej (tablice informacyjnych oraz miejsca postojowe dla rowerzystów i turystów pieszych).
  • W sierpniu 2010r. zorganizowano rajd rowerowy Gniew - Małe Walichnowy, wzdłuż szlaku Dolnej Wisły, zakończony festynem rodzinnym w Wielkich Walichnowach.
  • Jesienią przeprowadzono prace pielęgnacyjne przy drzewach owocowych rosnących wzdłuż drogi na Nizinie Walichnowskiej oraz odtworzono fragment tradycyjnej alei.
  • Wykonanie 10 000 sztuk ulotek promujących Nizinę Walichnowską.