Niech gra orkiestra!

Działanie: 
Małe projekty
Beneficjent: 
Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie
Gmina beneficjenta: 
Gmina Pelplin
Miejsce realizacji: 
Pelplin
Czas realizacji: 
kwiecień 2011 - październik 2012
Koszt całkowity: 
29 449,87 zł
Wartość dofinansowania: 
16 580,00 zł
Nabór: 
2011 (wiosna)

Główną ideą projektu była promocja i organizacja lokalnej twórczości kulturalnej. Wsparto pelplińską orkiestrę dętą poprzez zakup instrumentów. W wyniku działań projektowych orkiestra odbyła też szereg koncertów. Dzięki realizacji operacji do grupy dołączyło 6 nowych muzyków.

Orkiestra dęta istniała w Pelplinie od lat sześćdziesiątych do osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. W związku zainteresowaniem ze strony społeczności lokalnej na tego typu działalność artystyczną, po roku 2000 podejmowane były próby wskrzeszenia orkiestry. Orkiestrę udało się zawiązać w okresie od wiosny do jesieni 2007 roku.

Funkcję instruktora i kapelmistrza objął Tadeusz Negowski, nauczyciel klarnetu w Państwowej Szkole Muzycznej w Pelplinie. Do orkiestry systematycznie dochodzą nowi muzycy, absolwenci szkół i ognisk muzycznych. Dla dalszego funkcjonowania i rozwoju orkiestry niezbędny był zakup nowych instrumentów.

Działania w projekcie:

  • Zakup instrumentów (klarnet B, 2 saksofony tenorowe, saksofon altowy, trąbka , puzon, waltornia).
  • Organizacja koncertów i występów Pelplińskiej Orkiestry Dętej: koncert kolęd w pelplińskiej katedrze, koncert z okazji jubileuszu Szkoły Muzycznej w Pelplinie, występ podczas uroczystości z okazji rocznicy obchodów Konstytucji 3 Maja, koncert jubileuszowy Orkiestry Dętej, występ podczas dożynek w Trąbkach Wielkich, występ podczas otwarcia wystawy „Muzyka łączy pokolenia”.
  • Organizacja wystawy fotograficznej „Muzyka łączy pokolenia” prezentującej dawne orkiestry dęte działające w Pelplinie oraz obecną – Pelplińską Orkiestrę Dętą.