Nadwiślański Bieg Maratoński

Działanie: 
Małe projekty
Beneficjent: 
Powiat Tczewski
Gmina beneficjenta: 
Spoza obszaru LGD
Miejsce realizacji: 
Dolina Dolnej Wisły, Tczew
Czas realizacji: 
październik 2012
Koszt całkowity: 
16 701,13 zł
Wartość dofinansowania: 
10 658,30 zł
Nabór: 
2011 (wiosna)

Realizacja projektu polegała na organizacji półmaratonu (20 km) wzdłuż szlaku turystycznego Doliny Dolnej Wisły. Oprócz promocji zdrowego stylu życia, uczestnicy biegu mieli okazję poznać walory przyrodnicze i kulturowe nadwiślańskiej części LGD.

Przeprowadzenie samego wydarzenia, to tylko element całości projektu. Sukces imprezy odniesiono dzięki profesjonalnemu przygotowaniu, promocji oraz zaangażowaniu profesjonalnej kadry. Bieg odbył się 28 października 2012 r.

Główne działania w projekcie:

  • Opracowanie trasy biegu zgodnie z wytycznymi dla tego typu imprez sportowych (wraz z wyznaczeniem punktów nawadniania, punktów sędziowskich oraz miejsc wymagających zabezpieczenia przez odpowiednie służby)
  • Promocja imprezy w mediach lokalnych i regionalnych oraz uruchomienie zapisów elektronicznych
  • Przeprowadzenie biegu - na starcie do stanęło 114 osób. Trasa biegu przebiegła przez: Małe Walichnowy – Międzyłęż – Rybaki – Mała Słońca – Gorzędziej – Bałdowo – Tczew. Na trasie, na 5, 10 i 15 km zostały ustawione namioty, przy których zostali ustawieni sędziowie pomocniczy. Miejsca te pełniły również funkcję punktów nawadniania. Meta biegu miała miejsce w Tczewie, w Zespole Szkół Budowlanych i Odzieżowych. Po ukończeniu trasy przez ostatniego uczestnika nastąpiło uroczyste wręczenie pucharów i nagród.

Bieg spotkał się z pozytywnymi opiniami uczestników, którzy szczególnie chwalili sobie m.in. malowniczość trasy.