Miód - natury cud

Działanie: 
Małe projekty
Beneficjent: 
Wojewódzki Związek Pszczelarzy
Gmina beneficjenta: 
Spoza obszaru LGD
Miejsce realizacji: 
Pelplin
Czas realizacji: 
sierpień 2014
Koszt całkowity: 
32 474,78 zł
Wartość dofinansowania: 
25 560,00 zł
Nabór: 
2013 (jesień)

Projekt polegał na organizacji wydarzenia promocyjno-kulturalnego „Miód natury cud”, gdzie zaprezentowano miód i przetwory z miodu stosowane w tradycji kulinarnej Kociewia oraz przybliżono pracę bartnika i pszczelarza.

Impreza odbyła się podczas Dnia Świętego Bernarda, patrona miasta Pelplina, który jest również patronem bartników. Obok części plenerowej przeprowadzono konferencję, w trakcie której zgromadzeni słuchacze zapoznali się z tematyką apiterapii, oraz z produktami pszczelimi i ich walorami leczniczymi.
W ramach całodniowej imprezy odbyły się prezentacje i pokazy związane tematycznie z promocją miodów i produktów pszczelich (pokaz bartnictwa, pokaz odlewu świec i figur z wosku, prezentacja produktów lokalnych z dodatkiem miodu, historia pszczelarstwa, oraz miejsce do prezentacji drzew i krzewów miododajnych).

Główne działania w projekcie:

  • Działalność 9 stałych punktów na terenie odbywającej się Imprezy, w których przedstawiono zwiedzającym hodowlę pszczół i związane z nią pokrewne dziedziny produkcji i przetwórstwa.\
  • Pokaz pracy bartnika poprzez przygotowanie drzewa , na którym dokonał on prezentacji czynności związanych z wybieraniem miodu z dziupli.
  • Zorganizowanie stanowiska-warsztatu do pokazu odlewania świec i figur z wosku.    
  • Wystawa wykonanych prac.
  • Zorganizowanie stanowiska-warsztatu do pokazu interaktywnego zbijania ramek.
  • Prezentacja przez pszczelarzy 4 wybranych typów uli, w których prowadzą oni swoją      gospodarkę pasieczną.
  • Wykonanie przeszklonych uli i osadzenie w nich rodzin pszczelich w celu  całodziennej      obserwacji ich życia.
  • Zorganizowanie wystawy kosmetyków z dodatkiem miodów i pszczelich produktów       pochodnych, oraz zaprezentowanie ich oddziaływania na organizm człowieka.
  • Przeprowadzenie wykładu na temat apiterapii.