Mini Park Linowy - budowa placu zabaw w Gniewie

Działanie: 
Małe projekty
Beneficjent: 
Fundacja Jana III Sobieskiego
Gmina beneficjenta: 
Gmina Gniew
Miejsce realizacji: 
Gniew
Czas realizacji: 
październik - grudzień 2014
Koszt całkowity: 
49 322,97 zł
Wartość dofinansowania: 
35 000,00 zł
Nabór: 
2013 (wiosna)

Projekt inwestycyjny polegający na budowie placu zabaw „Mini Park Linowy” - dla dzieci przy boisku Szkoły Podstawowej w Gniewie.
Realizacja operacji skupiła się na przygotowaniu terenu oraz montażu urządzeń rekreacyjnych.

W ramach projektu przy Szkole Podstawowej ustawiono takie elementy, jak:

  • Piramida Linowa Maxi
  • Andromeda
  • Przeplotnia
  • Równoważnia
  • Grzybek - 4 sztuki
  • Ławki ze stojakiem - 3 sztuki
  • Tablica regulaminowa
  • Kosz na śmieci - 3 sztuki
  • Machina edukacyjna