LGD Wstęga Kociewia zaprasza do składania ofert na: przygotowanie wydawnictwa pod roboczym tytułem „Las Kociewski”

LGD Wstęga Kociewia zaprasza do składania ofert na: przygotowanie wydawnictwa  pod roboczym tytułem „Las Kociewski”.

I. Opracowanie merytoryczne
Zadanie obejmuje opracowanie zawartości przewodnika-poradnika, który osobom zainteresowanym ułatwi poznanie terenów leśnych obszaru objętego LSR.
Wydawnictwo powinno zawierać m.in.: opisy charakterystycznych i najciekawszych obiektów flory (zwłaszcza grzybów) i fauny, a także tras turystycznych, w tym usług oferowanych na terenach leśnych i ich bezpośrednim otoczeniu.    
Opisy powinny być wzbogacone ilustracjami, zdjęciami, mapkami, a także praktycznymi poradami dla obserwatorów.

II. Opracowanie graficzne
Zadanie obejmuje graficzne opracowanie tekstu, fotografii, map, szkiców, opracowanie kolorystyczne, a także przygotowanie  do druku.

Wydawnictwo powinno  wykorzystywać, w miarę możliwości dotychczasowe badania wykonane na zlecenie LGD ( do wglądu w Biurze LGD).
Zakładane podstawowe parametry wydawnictwa: format A5, objętość 32 strony + okładka, full color.
Termin wykonania zadania - 22.05.2015r.

Oferty zwierające:

  1. Cenę wykonania zadania, z rozbiciem na część I i II
  2. Konspekt wydawnictwa (zawierający m.in.: spis rozdziałów, skrócony sposób prezentacji, spis ilustracji, zdjęć i map oraz ew. tras wycieczek)
  3. Opis doświadczenia oferenta w opracowaniu wydawnictw podobnego typu
  4. Kwalifikacje osób biorących udział w  opracowaniu wydawnictwa należy składać  pocztą elektroniczną (lgd@wstega-kociewia.pl)  lub osobiście w Biurze LGD Wstęga Kociewia w Tczewie, ul. Wyszyńskiego 3  do dnia 13.04.2015 r.

LGD dokona wyboru wykonawcy przede wszystkim w oparciu o cenę wykonania usługi i atrakcyjność koncepcji wydawnictwa.

Wszelkich informacji udziela Biuro LGD.