LGD Wstęga Kociewia w ramach rozpoznania rynku zaprasza do składania ofert na: "Rekonstrukcję zagrody z czasów biblijnych"

LGD Wstęga Kociewia w ramach rozpoznania rynku zaprasza do składania ofert na: "Rekonstrukcję zagrody z czasów biblijnych"

W zakres zdania wchodzi:
1. rekonstrukcja namiotu nomadów wraz z obsadą
2. rekonstrukcja "kuchni" wraz z obsadą
3. rekonstrukcja warsztatu tkackiego wraz z obsadą
4. rekonstrukcja warsztatu garncarskiego wraz z obsadą
5. rekonstrukcja warsztatu rymarskiego wraz z obsadą
6. rekonstrukcja warsztatu kowalskiego wraz z obsługą

LGD dopuszcza niewielkie zmiany w zakresie zakresu zadania

Miejsce realizacji zdania - Pelplin, woj. pomorskie
Termin realizacji zadania  - III dekada maja 2015
Czas trwania prezentacji - ok.6 godzin

Dodatkowych wyjaśnień udziela Biuro LGD - (58) 562 7143

Oferty zawierające:
1. cenę brutto
2. opis sposobu wykonania zadania
3. opis posiadanego doświadczenia

należy składać pocztą elektroniczną lub osobiście w Biurze LGD do dnia 23.03.2015.