LGD Wstęga Kociewia w ramach rozpoznania rynku zaprasza do składania ofert na: "Rekonstrukcję zagrody z czasów biblijnych"

LGD Wstęga Kociewia w ramach rozpoznania rynku zaprasza do składania ofert na: "Rekonstrukcję zagrody z czasów biblijnych"

W zakres zdania wchodzi:

  1. rekonstrukcja namiotu nomadów wraz z obsadą
  2. rekonstrukcja "kuchni" wraz z obsadą
  3. rekonstrukcja warsztatu tkackiego wraz z obsadą
  4. rekonstrukcja warsztatu garncarskiego wraz z obsadą
  5. rekonstrukcja warsztatu rymarskiego wraz z obsadą

LGD dopuszcza niewielkie zmiany w zakresie zakresu zadania

Miejsce realizacji zdania - Pelplin, woj. pomorskie

Termin realizacji zadania - III dekada maja - I dekada czerwca 2015

Czas trwania prezentacji - ok.6 godzin

Dodatkowych wyjaśnień udziela Biuro LGD - (58) 562 7143

Oferty zawierające:

  1. cenę brutto
  2. opis sposobu wykonania zadania
  3. opis posiadanego doświadczenia

należy składać pocztą elektroniczną lub osobiście w Biurze LGD do dnia 22.12.2014.