LGD Wstęga Kociewia w ramach rozpoznania rynku zaprasza do składania ofert na Przeprowadzenie szkolenia i warsztatów dla członków organów LGD

LGD Wstęga Kociewia  w ramach rozpoznania rynku zaprasza do składania ofert na Przeprowadzenie szkolenia i warsztatów dla członków organów LGD związanych z "Przygotowaniem zespołu  do opracowania LSR  dla obszaru LGD Wstęga Kociewia na lata 2014-2020”.

Zakres zdania:

  • omówienie rozporządzenia PE i Rady  (UE) NR 13003/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
  • omówienie podstawowych założeń  PROW 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem Programu Leader,
  • omówienie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności
  • zasady budowania  lokalnych strategii rozwoju
  • podział  zadań pomiędzy członków zespołu

Data szkolenia - 9-10.06.2015
Czas szkolenia - 10 godzin
Miejsce szkolenia: w promieniu do 150 km od Tczewa

Oferty zawierające:

  • cenę brutto
  • program  szkolenia i warsztatów
  • informację o kwalifikacjach i doświadczeniu osoby prowadzącej szkolenie ( w tym znajomości obszaru objętego LSR oraz partnerów LGD)

należy składać pocztą elektroniczną  lub osobiście w Biurze LGD do dnia 25.05.2015
LGD Wstęga Kociewia nie zwraca kosztów dojazdu do miejsca przeprowadzenia szkolenia.

Szczegółowych informacji udziela Biuro LGD.