LGD Wstęga Kociewia w ramach rozpoznania rynku zaprasza do składania ofert na: Druk broszury „Wędkarz kociewski” (tytuł roboczy)

LGD Wstęga Kociewia w ramach rozpoznania rynku zaprasza do składania ofert na: Druk broszury „Wędkarz kociewski” (tytuł roboczy)

Jest to wydawnictwo promujące walory turystyczne i przyrodnicze obszaru LGD Wstęga Kociewia, adresowane do osób zainteresowanych aktywnym wypoczynkiem, zwłaszcza wędkarstwem.

  • Format – A5
  • Objętość – 32 str. + 4 str. okładka
  • Zadruk - 4+4
  • Papier środek – kreda 90g/m2
  • Papier okładka – kreda 200g/m2
  • Oprawa miękka
  • Nakład – 5 000szt.
  • Termin dostawy do biura LGD - 23.09.2013

Oferty zawierające: cenę brutto i ostateczny termin przekazania plików graficznych oraz opis posiadanego doświadczenia należy składać pocztą elektroniczną lub osobiście w Biurze LGD do dnia 27.08.2014.