Kultura w różnych odsłonach

Działanie: 
Małe projekty
Beneficjent: 
Dom Kultury w Subkowach
Gmina beneficjenta: 
Gmina Subkowy
Miejsce realizacji: 
Subkowy, Gorzędziej, Mały Garc, Radostowo, Brzuśce
Czas realizacji: 
listopad 2009 - listopad 2010
Koszt całkowity: 
29 216,38 zł
Wartość dofinansowania: 
18 670,98 zł
Nabór: 
2009

Idea projektu było zaprezentowanie społeczności lokalnej, iż wszelkie działania artystyczne nie są nudne i są dostępne dla wszystkich bez względu na wiek i płeć, a także pozycję społeczną. Osiągnięto to przez organizację cyklu spotkań związanych z szeroko pojęta kulturą.

Główne działania w projekcie:

  • Warsztaty plastyczne z zakresu: szydełkowania, haftu, robienia biżuterii oraz decoupage (w ramach projektu zorganizowano 25 spotkań).
  • Zajęcia taneczne - odbyły się one w Domu Kultury w Subkowach oraz w świetlicy w Gorzędzieju (łącznie przeprowadzono 70 godzin zajęć)
  • „Sztuka na ulicy” – cykl 5 spotkań w miejscowościach Mały Garc, Radostowo, Brzuśce, Gorzędziej i Subkowy. Spotkania te miały charakter plenerowy, dzięki czemu osiągnięto cel, jakim było dotarcie do dużego grona odbiorców i zapoznanie ich z różnymi obliczami kultury. Podczas spotkań przeprowadzone były rękodzielnicze oraz pokazy taneczne i warsztaty tańców towarzyskich.
  • „Różne oblicza kultury” - plenerowa impreza kulturowa. Podczas spotkania ukazano takie oblicza sztuki i kultury jak: teatr ognia, zawodowy taniec towarzyski, tradycje średniowieczne i walki rycerskie, rysunek – karykaturę, wytwarzanie naczyń na kole garncarskim z wykorzystaniem gliny.  Na spotkaniu został przygotowany poczęstunek w postaci tradycyjnych kociewskich przysmaków.  W imprezie wzięło udział około 500 osób.