Kuj żelazo póki gorące – organizacja inscenizacji historycznej

Działanie: 
Małe projekty
Beneficjent: 
Gminny Ośrodek Kultury w Morzeszczynie
Gmina beneficjenta: 
Gmina Morzeszczyn
Miejsce realizacji: 
Obszar LSR, Nowa Cerkiew
Czas realizacji: 
marzec - sierpień 2013
Koszt całkowity: 
12 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 
8 400,00 zł
Nabór: 
2012 (wiosna)

Projekt miał na celu budowanie tożsamości, świadomości regionalnej oraz upowszechnianie i poszerzenie wiedzy na temat zasobów kulturowych regionu poprzez  organizację na terenie gminy Morzeszczyn inscenizacji historycznej ukazującej kowalstwo artystyczne oraz odchodzący w zapomnienie fach kowalski, a także codzienne życie wsi kociewskiej w średniowieczu.

Główne działania w projekcie:

 • Działania promocyjne – od marca 2013
  Wydruk i dystrybucja plakatów i ulotek promujących działania projektowe, informacje medialne na strony internetowe, do lokalnych gazet i rozgłośni radiowej.
 • Inscenizacja historyczna „Kuj żelazo póki gorące”
  15 sierpnia 2013 r., godz. 16:00, plac przy OSP w Nowej Cerkwi
  • Otwarcie teatrum
  • Kowal, płatnerz, dentysta, czyli rzecz o rzemiośle kowalskim na przestrzeni dziejów
  • Robienie w metalu na zimno i gorąco- metody wyrobu broni, narzędzi, krat
  • Warsztat kowala - instrumentarium kowalskie
  • Terminowanie - przyuczanie do zawodu, fachu kowalskiego dla publiczności
  • Zabawy średniowieczne: tańce dawne, wbijanie ćwieka, rzut podkową, dymanie miechem, kręcioł kowalski
  • Nadanie statutu cechowego i tytułu mistrza kowalskiego dla kowala z Nowej Cerkwi
  • Spektakl historyczno-kostiumowy: "Tajemnica kutego krzyża"
  • Godz. 21:00-01:00 ZABAWA TANECZNA (DJ)