Kompleksowa modernizacja świetlicy wiejskiej w Jeleniu

Działanie: 
Odnowa i rozwój wsi
Beneficjent: 
Gmina Gniew
Gmina beneficjenta: 
Gmina Gniew
Miejsce realizacji: 
Jeleń
Czas realizacji: 
listopad 2009 - marzec 2011
Koszt całkowity: 
312 891,51 zł
Wartość dofinansowania: 
172 502,00 zł
Nabór: 
2009

Dzięki realizacji operacji, poprzez kompleksową modernizację i wyposażenie istniejącej świetlicy, stworzono warunki lokalowe do rozwoju aktywności lokalnej.

W ramach operacji dokonano modernizacji obiektu świetlicy oraz przyległego terenu. Wykonano prace murarskie, remont dachu; roboty termoizolacyjne ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji. Ponadto został zagospodarowany terenu wokół budynku świetlicy.
 

Główne działania w projekcie:

  • roboty murowe, tynkowe i malarskie ścian wewnętrznych;
  • wykonanie podsufitki w sali świetlicy, kuchni oraz zapleczu kuchennym;
  • wykonanie ogrzewania w budynku (ogrzewanie elektryczne);
  • modernizację instalacji elektrycznej i wentylacyjnej wewnątrz budynku;
  • roboty remontowe dachu;
  • roboty termoizolacyjne ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji;
  • zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy, montaż ogrodzenia, wykonanie placu parkingowego oraz chodników, zagospodarowanie miejsc zielonych i montaż placu zabaw;
  • zakup wyposażenia świetlicy: stolik, krzesła, regały, kuchnia gazowa, lodówka, pochłaniacz kuchenny, wieszak drewniany wiszący, meble kuchenne.