Komisja Rewizyjna

Składa się z 3 osób,w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: Przewodniczący Komisji oraz dwóch członków; kadencja trwa 4 lata; nie można łączyć funkcji członka Komisji Rewizyjnej i członka Zarządu lub członka Rady Programowej.

Podstawowe kompetencje Komisji: przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej Lokalnej Grupy Działania, a w szczególności kontroli ksiąg rachunkowych oraz realizacji dochodów i wydatków Lokalnej Grupy Działania, nadzór nad prawidłowością wydatkowania przez Zarząd środków finansowych, w tym zwłaszcza pozyskanych lub przeznaczonych przez Lokalną Grupę Działania na realizacje projektów, zatwierdzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych.

Czytaj więcej w:  Statut LGD

 

Skład Komisji Rewizyjnej  w kadencji 2011-2014:

  • Magda Olszewska- Przewodnicząca
  • Brygida Cyrzon
  • Wiesław Ślizewski