IV Morzeszczyńskie Konfrontacje Muzyczne

Działanie: 
Małe projekty
Beneficjent: 
Gminny Ośrodek Kultury w Morzeszczynie
Gmina beneficjenta: 
Gmina Morzeszczyn
Miejsce realizacji: 
Dzierżążno, Borkowo
Czas realizacji: 
czerwiec 2013 - wrzesień 2014
Koszt całkowity: 
17 364,55 zł
Wartość dofinansowania: 
13 149,62 zł
Nabór: 
2013 (wiosna)

Projekt polegał na organizacji konkursu młodych talentów muzycznych pn. Muzyczna Scena Młodych” oraz koncertu solistów i zespołów wykonujących różne style muzyczne,  pn. „Konfrontacje Stylów Muzycznych”, którego   celem było  wspieranie młodych talentów, zapoznanie z różnymi stylami muzycznymi oraz rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez organizację i udział w dwóch imprezach muzycznych w sezonie wiosna - lato 2014.

Główne działania w projekcie:

  • Przeprowadzenie konkursu, skierowanego do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu LGD z udziałem jury, zawodowych muzyków.
  • Nagranie płyty z utworami  laureatów konkursu, stanowiącej nagrodę dla zwycięzców oraz formę promocyjną.
  • Koncert solistów i zespołów na dużej scenie, reprezentujących różne style i gatunki muzyczne – zaproszenie wykonawców działających już w branży muzycznej.
  • Koncert gwiazdy wieczoru, zespołu  „DROSSEL”.
  • Koncert laureatów konkursu młodych talentów muzycznych.