Husaria z Ziemi Kociewskiej

Działanie: 
Małe projekty
Beneficjent: 
Fundacja Zamek w Gniewie
Gmina beneficjenta: 
Gmina Gniew
Miejsce realizacji: 
Gniew, obszar LGD
Czas realizacji: 
czerwiec - listopad 2010
Koszt całkowity: 
20 050,40 zł
Wartość dofinansowania: 
14 000,00 zł
Nabór: 
2009

W ramach projektu zorganizowano zajęcia edukacyjne związane z historią husarii dla młodzieży z obszaru LSR. Spektakle historyczne przygotowała i przeprowadziła grupa artystyczna Chorągiew Husarska dzięki wsparciu w ramach programu Leader, które umożliwiło zakup sprzętu obozowego, stanowiącego ważny element scenografii podczas realizacji widowisk. Podczas spektakli prezentowano sprawności wojskowe oraz życie obozowe.

Główne działania w projekcie:

  • Tydzień edukacyjny Husaria Chluba Oręża Polskiego – zorganizowano 4 spektakle dla młodzieży z Gniewa oraz turystów zrealizowane na placu turniejowym gniewskiego zamku (czerwiec).
  • Konkurs ekologiczny Zbiórka Baterii (łącznie 16 grupom udało się zebrać 265 kg).
  • Cykl 5 spektakli historycznych dla młodzieży z obszaru LSR uczestniczącej w zbiórce baterii, widowiska przeprowadzono na dziedzińcu zamkowym (listopad).