Ekologiczne plecenie

Działanie: 
Małe projekty
Beneficjent: 
Stowarzyszenie Centrum Aktywnych Gniew
Gmina beneficjenta: 
Gmina Gniew
Miejsce realizacji: 
Ciepłe, Gm. Gniew
Czas realizacji: 
kwiecień - czerwiec 2012
Koszt całkowity: 
10 154,32 zł
Wartość dofinansowania: 
7 070,00 zł
Nabór: 
2011 (wiosna)

Celem projektu było umożliwienie zdobycia nowych umiejętności poprzez kurs wikliniarstwa tradycyjnego i ekologicznego, a więc wikliny z wierzby i papieru dla mieszkańców gminy Gniew.

W ramach projektu przygotowano i przeprowadzono trzy kursy wikliniarstwa pod nazwą "Ekologiczne plecenie", obejmujące podstawy dotyczące pozyskiwania wikliny, nabycie umiejętności podstawowych technik wikliniarskich, wykonanie własnego produktu z wikliny, podstawy plecionkarstwa z wykorzystaniem makulatury, wykonanie i ozdobienie przedmiotu wykonanego z wikliny papierowej.

Warsztaty składały się z dwóch części realizowanych w miejscowościach: Opalenie, Gniew, Piaseczno. Pierwsza dotyczyła plecionkarstwa tradycyjnego, czyli wykonywania przedmiotów z wikliny, druga część obejmowała wikliniarstwo ekologiczne, czyli wykonywanie przedmiotów techniką plecenia jak z wikliną, ale z wykorzystaniem tzw. wikliny papierowej, wykonanej z papieru z gazetowego. Druga część dodatkowo obejmowała różne techniki zdobienia przedmiotów wykonanych z wikliny papierowej.

Na zakończenie warsztatów uczestnicy otrzymali przygotowane w ramach projektu przewodniki wikliniarstwa.