Eko-wakacje na Kociewiu

Działanie: 
Małe projekty
Beneficjent: 
Stowarzyszenie Centrum Aktywnych - Gniew
Gmina beneficjenta: 
Gmina Gniew
Miejsce realizacji: 
Obszar Kociewia
Czas realizacji: 
lipiec-sierpień 2014
Koszt całkowity: 
7 454,17 zł
Wartość dofinansowania: 
5 963,33 zł
Nabór: 
2013 (wiosna)

Ideą przedsięwzięcia była organizacja 4 wyjazdowych warsztatów edukacyjnych dla 20 dzieci, których celem było pokazanie różnorodności kultury i przyrody Kociewia.

Na początku lipca opracowano i wydrukowano pierwsze plakaty oraz przeprowadzono nabór uczestników. Informacja o projekcie oraz naborze uczestników ukazała się w lokalnej prasie oraz na plakatach rozwieszonych na tablicach ogłoszeń sołeckich/miejskich oraz innych zwyczajowo przyjętych miejscach. W lipcu i sierpniu 2014 zaplanowano i zrealizowano cztery warsztaty edukacyjne:

  • Warsztaty w Arboretum w Wirtach - 22 lipca 2014;
  • Zwiedzanie katedry w Pelplinie wraz z warsztatami w skryptorium - 24 lipca 2014;
  • Warsztaty historyczne w Grodzisku Owidz - 19 sierpnia 2014;
  • Warsztaty edukacyjne w Parku Krajobrazowym Doliny Dolnej Wisły (Gruczno/ Chrystkowo) - 21 sierpnia 2014.

Cały projekt przyczynił się do poszerzenia wiedzy na temat własnego regionu wśród beneficjentów oraz budowania tożsamości Kociewiaka. Udział w zajęciach pozwolił też na lepsze zagospodarowanie wolnego czasu podczas wakacji wśród uczestników projektu, a całościowo projekt przyczynił się do podniesienia jakości życia wśród jego beneficjentów.

W każdym warsztacie wzięło udział  20 osób oraz 2 wykwalifikowanych opiekunów i 1 wolontariusz.