Chór to magia, która w nas gra…

Działanie: 
Małe projekty
Beneficjent: 
Gminny Ośrodek Kultury w Morzeszczynie
Gmina beneficjenta: 
Gmina Morzeszczyn
Miejsce realizacji: 
Gmina Morzeszczyn, Dzierżążno
Czas realizacji: 
styczeń 2013 - kwiecień 2013
Koszt całkowity: 
6 200,00 zł
Wartość dofinansowania: 
4 451,38 zł
Nabór: 
2012 (jesień)

Projekt polegał na organizacji cyklu warsztatów wokalnych dla wybranej grupy mieszkańców Gminy Morzeszczyn w celu utworzenia międzypokoleniowego chóru. Dzięki działaniom projektowym wzrosła świadomość kulturowa społeczeństwa, zintegrowały się zróżnicowane pod względem wiekowym pokolenia wymieniając się doświadczeniami i ucząc się nowych. Członkowie chóru nauczyli się wykorzystywać własny twórczy potencjał i nabyli umiejętności korzystania z niego.

Dzięki realizacji operacji osoby tworzące grupę artystyczną zdobyli nowe umiejętności wokalne i organizacyjne.

Działania w projekcie:

  • Warsztaty wokalne dla chóru.
    40 godzin warsztatów prowadzonych przez profesjonalnego instruktora. W ramach projektu odbyło się 20 spotkań po 2 godziny każde. W trakcie każdego spotkania uczestnicy uczyli się podstaw teorii muzyki, pracy nad własnym głosem, emisji, prawidłowego oddychania oraz umiejętności śpiewania chóralnego, a więc z podziałem na poszczególne partie głosowe.
    Zajęcia odbywały w okresie styczeń-kwiecień 2013 r. w świetlicy w Dzierżążnie.
  • Zakupiono pianino cyfrowe, które będzie służyło m.in.  nowopowstałemu chórowi do akompaniamentu w czasie warsztatów i występów.