Budowa skweru rekreacyjnego przy świetlicy w Kulicach

Działanie: 
Odnowa i rozwój wsi
Beneficjent: 
Gmina Pelplin
Gmina beneficjenta: 
Gmina Pelplin
Miejsce realizacji: 
Kulice
Czas realizacji: 
październik 2013 - maj 2014
Koszt całkowity: 
202 777,63 zł
Wartość dofinansowania: 
113 758,00 zł
Nabór: 
2011 (jesień)

Realizacja projektu polegała na utworzeniu miejsca rekreacji – skwerku, na którym znajdują się miejsca wypoczynku, plac zabaw i scena.

W ramach zadania wybudowany został utwardzony plac o łącznej powierzchni 768 m2, trawniki zajmują 1.367 m2, cały teren został ogrodzony ogrodzeniem stalowym zgrzewanym o długości 187 mb, ustawiono 11 lamp parkowych oraz 8 kompletów mebli ogrodowych, zamontowano plac zabaw ze zjeżdżalnią i huśtawkami. Wykonawcą zadania była firma „Kewar” pana Krzysztofa Warczaka, projekt zagospodarowania terenu powstał w Referacie Techniczno – Inwestycyjnym i był konsultowany z przedstawicielami lokalnej społeczności.

W ramach zadań dodatkowych zostało wykonane ogrodzenie terenu od strony drogi powiatowej, elewacje części budynku od strony skweru oraz wymieniono podłogę w samej świetlicy.