Budowa małej infrastruktury turystycznej na szlaku Dolnej Wisły

Działanie: 
Małe projekty
Beneficjent: 
Gmina Gniew
Gmina beneficjenta: 
Gmina Gniew
Miejsce realizacji: 
Ciepłe
Czas realizacji: 
maj - wrzesień 2012
Koszt całkowity: 
17 490,75 zł
Wartość dofinansowania: 
12 124,14 zł
Nabór: 
2011 (jesień)

Przedsięwzięcie polegało na budowie małej infrastruktury turystycznej przy szlaku  Doliną Dolnej Wisły. Składają się na nią 2 wiaty przystankowe wraz z ławkami, stojakiem na rowery i miejscem na ognisko.

W ramach zadania zaplanowano zagospodarowanie terenu w miejscowości Ciepłe w sąsiedztwie  Gniewskiego Centrum Edukacji Ekologicznej - terenowego punktu informacji turystycznej, a także organizację festynu promującego szlak Dolnej Wisły.

Główne działania w projekcie:

  • niwelacja terenu wraz z pracami porządkowymi oraz wyznaczeniem miejsca posadowienia wiat;
  • wykonanie wiaty wraz z zakotwieniem ich w gruncie;
  • wykonanie ogrodzenia terenu z furtką oraz bieżące prace porządkowe (sierpień);
  • stworzenie miejsce na ognisko oraz zasadzenie roślinności.

27 września - uroczyste otwarcie wiaty przez Panią burmistrz Marię Taraszkiewicz-Gurzyńską. Zaproszenie goście mogli obejrzeć nowo powstałą infrastrukturę oraz wziąć udział w krótkiej wycieczce po terenie Gniewskiego Centrum Edukacji Ekologicznej oraz poczęstunku.

Następnego dnia odbył się festyn w którym uczestniczyła grupa  około 45 osób. Uczestnicy wycieczki skorzystali z infrastruktury, odbyło się ognisko z pieczeniem kiełbasek, dzieci wzięły udział w zabawach edukacyjnych promujących region Kociewia i krótkiej wycieczce w dolinę Wisły, podczas której prowadziły obserwacje zwierząt i roślin.