Budowa kompleksu boisk sportowych w miejscowości Opalenie

Działanie: 
Odnowa i rozwój wsi
Beneficjent: 
Gmina Gniew
Gmina beneficjenta: 
Gmina Gniew
Miejsce realizacji: 
Opalenie
Czas realizacji: 
kwiecień - październik 2013
Koszt całkowity: 
778 452,75 zł
Wartość dofinansowania: 
320 000,00 zł
Nabór: 
2012 (jesień)

Projekt dotyczył budowy kompleksu sportowego w miejscowości Opalenie. W ramach etapu wybudowano boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej z poliuretanu wraz z wyposażeniem.
Teren boisk został ogrodzony oraz wykonano drogę dojazdową i chodniki.

Projekt obejmował wykonanie:

  • Boiska piłkarskiego
  • Boiska wielofunkcyjnego
  • Wyposażenia
  • Ogrodzenia i piłkochwytów
  • Drogi dojazdowej i chodników