Adaptacja budynku pod potrzeby świetlicy wiejskiej w Wielgłowach

Działanie: 
Odnowa i rozwój wsi
Beneficjent: 
Gmina Subkowy
Gmina beneficjenta: 
Gmina Subkowy
Miejsce realizacji: 
Wielgowy
Czas realizacji: 
lipiec 2010 - wrzesień 2011
Koszt całkowity: 
145 543,91 zł
Wartość dofinansowania: 
86 870,00 zł
Nabór: 
2009

Operacja polegała na budowie, przebudowie i remoncie budynku na potrzeby stworzenia świetlicy wiejskiej. Obiekt obecnie pełni funkcje rekreacyjne, sportowe, społeczno-kulturalne oraz wypoczynkowe dla mieszkańców.

Adaptacja budynku umożliwiła społeczności wdrożenie nowych form wypoczynku, rekreacji i efektywnego wykorzystywania wolnego czasu. Remontem został objęty nie tylko sam obiekt, ale również teren  z nim sąsiadujący, co ma szczególnie ważne znaczenie, ze względu na ich usytuowanie w centrum wsi.